Продукти от категория Елементи с листа

4550

350 mm
165 mm
0,57 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4551

350 mm
165 mm
0,57 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4552


цена: 0 лв.
поръчка
4553

200 mm
120 mm
0,34 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4553 - T

200 mm
120 mm
0,34 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4554

150 mm
105 mm
0,27 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4554 - T

150 mm
105 mm
0,27 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4555


цена: 0 лв.
поръчка
4556

210 mm
75 mm
0,29 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4557

210 mm
75 mm
0,29 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4558

280 mm
130 mm
0,32 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4559

280 mm
130 mm
0,32 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4560


цена: 0 лв.
поръчка
4561


цена: 0 лв.
поръчка
4561-A

80 mm
580 mm
1.04 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4562

220 mm
75 mm
0,24 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4563

220 mm
75 mm
0,24 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4564


цена: 0 лв.
поръчка
4565

315 mm
75 mm
0,25 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4566

315 mm
75 mm
0,25 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4567

170 mm
110 mm
0,21 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4568

170 mm
110 mm
0,21 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4569


цена: 0 лв.
поръчка
4570


цена: 0 лв.
поръчка
4571


цена: 0 лв.
поръчка
4572

200 mm
115 mm
0,29 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4572 - T

200 mm
115 mm
0,29 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4573


цена: 0 лв.
поръчка
4574


цена: 0 лв.
поръчка
4575

270 mm
130 mm
0,34 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4576

270 mm
130 mm
0,34 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4577


цена: 0 лв.
поръчка
4578

170 mm
105 mm
0,26 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4579

170 mm
105 mm
0,26 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4580


цена: 0 лв.
поръчка
4581


цена: 0 лв.
поръчка
4582


цена: 0 лв.
поръчка
4583


цена: 0 лв.
поръчка
4584


цена: 0 лв.
поръчка
4585


цена: 0 лв.
поръчка
4586

350 mm
150 mm
0,72 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4587

350 mm
150 mm
0,72 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4588

420 mm
110 mm
0,56 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4588 - T

420 mm
110 mm
0,56 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4589

320 mm
110 mm
0,43 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4589 - T

320 mm
110 mm
0,43 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4592

280 mm
75 mm
0,27 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4593

280 mm
75 mm
0,27 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4595

360 mm
210 mm
1,00 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4595 - T

360 mm
210 mm
1,00 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4596

270 mm
140 mm
0,38 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4597

270 mm
140 mm
0,38 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4598

270 mm
125 mm
0,38 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4598 - T

270 mm
125 mm
0,36 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4600


цена: 0 лв.
поръчка
4601

220 mm
150 mm
0,63 kg

12x12

цена: 0 лв.
поръчка
4601 - T

220 mm
150 mm
0,63 kg

12x12

цена: 0 лв.
поръчка
4602


цена: 0 лв.
поръчка
4604


цена: 0 лв.
поръчка
4606


цена: 0 лв.
поръчка
4608


цена: 0 лв.
поръчка
4609

160 mm
100 mm
0,23 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4610

160 mm
100 mm
0,23 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4611

170 mm
105 mm
0,30 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4612

170 mm
105 mm
0,30 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4613


цена: 0 лв.
поръчка
4614


цена: 0 лв.
поръчка
4615


цена: 0 лв.
поръчка
4616

240 mm
150 mm
0,59 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4617

240 mm
150 mm
0,59 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4619


цена: 0 лв.
поръчка
4620


цена: 0 лв.
поръчка
4621

350 mm
155 mm
0,75 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4622

350 mm
155 mm
0,75 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4624

300 mm
100 mm
0,26 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4625

300 mm
100 mm
0,26 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4626

280 mm
75 mm
0,26 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4627

280 mm
75 mm
0,26 kg

12x6

цена: 0 лв.
поръчка
4628


цена: 0 лв.
поръчка
4629

175 mm
130 mm
0,38 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4630

175 mm
130 mm
0,38 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4631


цена: 0 лв.
поръчка
4633


цена: 0 лв.
поръчка
4634


цена: 0 лв.
поръчка
4635


цена: 0 лв.
поръчка
4639


цена: 0 лв.
поръчка
4640


цена: 0 лв.
поръчка
4641


цена: 0 лв.
поръчка
4644


цена: 0 лв.
поръчка
4645


цена: 0 лв.
поръчка
4646


цена: 0 лв.
поръчка
4800


цена: 0 лв.
поръчка
4801


цена: 0 лв.
поръчка
4802


цена: 0 лв.
поръчка
4803


цена: 0 лв.
поръчка
4804


цена: 0 лв.
поръчка
4805


цена: 0 лв.
поръчка
4806

600 mm
220 mm
1,50 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4807

600 mm
220 mm
1,50 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4808

600 mm
250 mm
1,54 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4809

600 mm
250 mm
1,54 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4810

600 mm
280 mm
1,54 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4811

600 mm
280 mm
1,54 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4812

330 mm
230 mm
0,80 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4813

330 mm
230 mm
0,80 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4817


цена: 0 лв.
поръчка
Natural metal forever - изделия от ковано желязо
гр.Бургас
ул.Одрин 7
тел: +359 (56) 811 672
.... .... .... .... Natural forever metal!

1988 Natural forever metal - Всички права запазени

Powered by Suzara web design