Продукти от категория Елементи на топла преса(Не е чъгун)

4901


цена: 0 лв.
поръчка
4901-А

77,5 mm
125 mm
0,39 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4902


цена: 0 лв.
поръчка
4903


цена: 0 лв.
поръчка
4925


цена: 0 лв.
поръчка
4926


цена: 0 лв.
поръчка
4927


цена: 0 лв.
поръчка
4930

200 mm
64 mm
0,37 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4930


цена: 0 лв.
поръчка
4931

200 mm
64 mm
0,20 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4931


цена: 0 лв.
поръчка
4931-T


цена: 0 лв.
поръчка
4931-Т


цена: 0 лв.
поръчка
4932

200 mm
80 mm
0,46 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4948


цена: 0 лв.
поръчка
4949


цена: 0 лв.
поръчка
4950


цена: 0 лв.
поръчка
4951


цена: 0 лв.
поръчка
4952


цена: 0 лв.
поръчка
4953


цена: 0 лв.
поръчка
4954


цена: 0 лв.
поръчка
4955

135 mm
105 mm
0,32 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4955 - A

135 mm
105 mm
0,21 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4956


цена: 0 лв.
поръчка
4957


цена: 0 лв.
поръчка
4960

100 mm
76 mm
0,16 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4961

87 mm
89 mm
0,23 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4962

85 mm
85 mm
0,22 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4963

140 mm
90 mm
0,24 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4964

220 mm
50 mm
0,42 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4965

200 mm
40 mm
0,28 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4977

16x8

183 mm
93 mm
0,49 kg


цена: 0 лв.
поръчка
4977 - A

16x8

183 mm
93 mm
0,30 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4978


цена: 0 лв.
поръчка
4979

122 mm
106 mm
0,36 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4979 - A

122 mm
106 mm
0,23 kg

16x8

цена: 0 лв.
поръчка
4980


цена: 0 лв.
поръчка
4981


цена: 0 лв.
поръчка
4982


цена: 0 лв.
поръчка
4983


цена: 0 лв.
поръчка
4984


цена: 0 лв.
поръчка
4984-B


цена: 0 лв.
поръчка
4984-А


цена: 0 лв.
поръчка
4985

233 mm
40 mm
0,26 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4985 - A

233 mm
40 mm
0,21 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4987


цена: 0 лв.
поръчка
4987-A


цена: 0 лв.
поръчка
4993

НЕ Е ЧУГУН

цена: 0 лв.
поръчка
4995

130 mm
100 mm
0,21 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4996

130 mm
100 mm
0,15 kg

цена: 0 лв.
поръчка
4997

150 mm
135 mm
0,30kg

цена: 0 лв.
поръчка
4998


цена: 0 лв.
поръчка
5053

200 mm
200 mm
0,91 kg

цена: 0 лв.
поръчка
5053 - A

200 mm
200 mm
0,65 kg

цена: 0 лв.
поръчка
5055


цена: 0 лв.
поръчка
5056


цена: 0 лв.
поръчка
5060


цена: 0 лв.
поръчка
5061


цена: 0 лв.
поръчка
5062


цена: 0 лв.
поръчка
5150


цена: 0 лв.
поръчка
5151


цена: 0 лв.
поръчка
5152


цена: 0 лв.
поръчка
5153


цена: 0 лв.
поръчка
5154


цена: 0 лв.
поръчка
Natural metal forever - изделия от ковано желязо
гр.Бургас
ул.Одрин 7
тел: +359 (56) 811 672
.... .... .... .... Natural forever metal!

1988 Natural forever metal - Всички права запазени

Powered by Suzara web design